Hristos Voskrese!

Vreme kreacije, novog ili ponovnog rađanja. Doba Sunca. Popodnevni rosé i neobavezni džez u bašti omiljenog kafea na reci. Prelamanje svetla na srebrno-sedefastim talasima vodenog doma razigranih ribica predivnih boja.
Za leđima – fasade novog lica grada. Urbana, poslovno – stambena ekskluziva koja od studenata bušnih cipela pravi turiste koji letuju na Baliju. Predeo Prvog procvata. Inkubator dobrih vibracija i poslovnih šansi. Projekti u povoju, zaposleni ljudi, pokretačka energija, planovi kojima je potrebna revizija i adaptacija… Menadžerski raj. Svi rade i svako zaradi. Zadovoljni oni koji su na vlasti, zadovoljna i opozicija jer će da nasledi ovu baštu Božju.
Baštu dovoljno prostranu za svakoga ko želi da se ugradi i poseje neko svoje seme, neke svoje male palanačke travke koja neće biti vidljiva na prvi pogled u ovako lepoj bašti a njemu će doneti mnogo toga dobroga. Jer, kada si korov – na žalost, sudbina ti je takva da se korovom i rasplođuješ, te je jedini način za opstanak tvoj, upravo taj da moraš da budeš otvoren za svaku moguću šansu koju ti ovo društvo (koje davno nekad beše veoma brižno i veoma probirljivo) pruži.
Idila.
Sve je u redu, sve je na mestu, samo veru nemoj da zaboraviš!
Neka tebe nedeljom u crkvi! Tamo crpiš svoju mudrost i ulivaš u svoju proseljačenu glavu. Gledaš kako pop Judu kune a veliča Petra, pa pogledaš njegov BMW X5 i zapitaš se , ponukan sopstvenim iskušenijem, šta bi Petar uradio da je zlatnicima nuđen kao Juda. Onda slušaš tog istoga popa kako potpuno odsutan pridiči okupljenima, drobi psalme, gotovo mehanički, ni sam ne znajući o čemu zapravo zbori dok ne dođe do trenutka kada treba darodavce pomenuti.
Tu uzima malu svoju svesku, pa iščitava imena onih koji dadoše prilog crkvi ređajući ih po datumu daropočinstva njihovog. Trebalo bi, po pravilu , da osvedočene vernike , potom darodavce sa najvećim prilozima stavi u prve redove, no popa mrzi da poredi, nego niže spisak strogo po datumu.
Ukoliko ga neko od prozvanih ikada upita za načinjenu, kažimo, nepravdu pripisaće svoj nemar težnji Hristovoj ka skromnosti, te opomenuti vernika kako nije lepo da želi biti istaknut pred stadom Božjim… Da crkve nije, ne bi ni opravdanja za grehove bilo. Bilo ko, i bilo u kakvoj nameri da ih je počinio!
Zna to dve hiljade godina kasnije da se desi. Ostanu samo administratori mreže da postoje. Sede u svojim BMW X5, dobro namireni i obavezni da obmanu drže podignutom, čuvajući Istinu da prodre…
„S.A.L.I.G.I.A.“
Reč je ona što nastade tako što je uzeto početno slovo svake od sedam imenica na latinskom kojima se označava jedan od sedam grehova smrtnih:
Superbia ( Понос, Ponos),
Avaritia ( Похлепа, Pohlepa),
Luxuria ( Блудност, Пожуда, Bludnost, Požuda),
Invidia (Завист, Zavist),
Gula (Прождрљивост, Proždrljivost),
Ira (Љутња, бес; Ljutnja, bes),
Acedia (Лењост, Lenjost).

Gospodo, takozvani vikari Hristovi, izvolite, izopštite se…
Ja jesam ono, što u srcu mom je. U srcu mom je ono što ja jesam!
HRISTOS VOSKRESE!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s